Jim

Jim Törnqvist

Studerar andra året på Thoren Business School där han läser Business Program.

Jim kommer att utföra sin praktik på Advertising Space från V.47 Till V.50 (4 Veckor).