Idil Hassan är en 25 årig kvinna med bakgrund i juridik och statsvetenskap och har parallellt med studierna sex års erfarenhet i ideellt arbete. Hon har arbetat med allt från landsbygdsutveckling till mänskliga rättigheter i Kenya. Hon är med i uppstarten av Light Up the World och vi har stora förhoppningar på att hon med sin bakgrund i att driva ideella arbeten kommer ha mycket att bidra med.

 

bild ldil