Vertumnus av Giuseppe Arcimboldo (1590), Skoklosters slott.
Hallwylska museet har valt att använda en bild på deras ventilations galler på deras tändsticksask.
Gustav II Adolfs violette resdräkt används som bild på Livrustkammarens tändsticksask.