Logo header

Bakgrund

Att bidra till en betydande förändring i samhället och i världen är en stor kamp, särskilt när det gäller att förändra människors vardag, människor vars liv är beroende av hjälporganisationers insatser. Vi vill stärka, lyfta och stödja hjälporganisationers verksamhet så att de kan efter deras bästa förmågor främja jämlikhet och skapa en ökad medvetenhet kring välgörenhet.

Med rätt verktyg och goda samarbeten kommer Light Up the World göra en skillnad för hjälporganisationers insatser. Vårt mål är att etablera en fond där dessa organisationer varje år kan söka pengar för främjandet av deras verksamhet. Vårt stipendium kommer att stärka organisationers synlighet med försäljning av tändsticksaskar med deras egna motiv. Genom att investera i dessa organisationers verksamhet kommer Light Up the World bygga ett varumärke som bidrar till överlevnad hos människor som behöver det mest. Med våra partnerorganisationer och våra tändsticksaskar skapar vi större förutsättningar till individers bidrag till välgörenhet.

Vilka är Light Up the World?

Light Up the World är en välgörenhetsfond. I vår fond samlar vi intäkter från samarbetsorganisationers försäljning av våra tändsticksaskar. Dessa intäkter går i sin tur tillbaka till våra samarbetsorganisationer genom en årlig utdelning av stipendium till en hjälporganisation.

Vision

Vi ser en ljusare och varmare värld där välgörenheten förändrar människors vardag till det bättre. Genom våra tändsticksaskar vill vi öka medvetenheten och skapa en unik värld där människan och fjärilen är i centrum.

Syfte

Light Up the world är en stiftelse med ändamålet att via försäljning av tändsticksaskar, i skräddarsydda motiv, samla intäkter till en fond som varje år ger en hjälporganisation ett stipendium.

Mål

Valda samarbetsorganisationer säljer våra tändsticksaskar med skräddarsydda motiv. Intäkterna går till Light Up the World fonden som hjälporganisationer sedan kan ansöka till för bidrag till projekt.

ask, svart

Leave a Reply