Aktiv mentor för framtida företagare

Sedan många år tillbaka i tiden ställer Cristina, ägare av Advertising Space, upp som mentor för UF-företag, Linwin (kvinnliga universitetsstuderande) och Affärshögskola. Hon anser att det är viktigt att de som är företagare finnas där för ungdomarna. Så som att ge dem feedback, vägledning, bolla idéer men även att ge dem en chans att komma ut på marknaden och skapa egna kontaktnätverk.

Pressmeddelande 2012-03-29

Ny styrelseordförande i SINEC har siktet inställt på internationella affärer mellan Ryssland och Sverige. Redan i oktober väntas regionen få besök av ca 200 ryska affärsmän och myndigheter.
Från en driftig entreprenör till en annan. Nu lämnar Cristina de Amaral över ordförandeklubban till Emma Stockman Jonsson, efter fyra års arbete i föreningen SINEC. “Jag har fått äran att vara med och starta upp SINEC och det har varit fantastiskt roligt, men tidskrävande. Nu känner jag att det är dags att lämna posten som ordförande. SINEC får inte förknippas med mig som person, utan med det som föreningen verkar för, att öka utbytet av internationell handel i vår region.” Att ta över ordförandeposten efter en sådan eldsjäl kanske skulle skrämma många, men inte Emma. “Cristina kommer sitta kvar i styrelsen, men på ett nytt uppdrag. Hon kommer arbeta mot Kosmopolit organisationen som vice ordförande och lobbyist i det avseendet att knyta kontakter med företag och föreningar.” För Emmas del ligger detta styrelseuppdrag helt rätt i tiden. “Nästa vecka börjar jag min nya tjänst som projektledare för East Sweden Convention Bureau och även här kommer jag arbeta för en ökad internationalisering av regionen, med målet inställt på att ta hem fler internationella kongresser och arrangemang till Östergötland.”
SINEC, (Swedish International Network for Exchange and Commerce) är ett nätverk för företagare och entreprenörer med internationell bakgrund eller inriktning. SINEC är en del av projekt Kosmopolit, som initierades av handelsminister Ewa Björling 2007 och som verkar för att hjälpa svenska företag att nå ut på nya exportmarknader. I Sverige finns det sex regionala föreningar inom projekt Kosmopolit. Samarbetspartners till SINEC är Exportrådet, Nulink, Almi företagspartner i Östergötland, Länsstyrelsen och kommunerna i Östergötland.

Årets företagare 2011

Artiklar gällande Cristinas utnämning till Årets Företagare i Linköping:

Sveriges Radio

ALLT ATT VINNA, INGET ATT FÖRLORA

Årets företagare i Linköping blev 2011 Christina de Amaral, även hon en person med utländsk bakgrund. Christinas motto är ”Allt att vinna, inget att förlora” och det sätter fingret på något mycket viktigt, nämligen att man ska tro på sig själv och även att nätverk och kontakter bara är tillgodo för alla.
Det skriver borgmästaren och kommunalrådet i Årets Nybyggarkommun Linköping, Ann-Cathrine Hjerdt (M).

Jag möter som vanligt många människor i Almedalen under politikerveckan sommaren 2011 när jag är på plats för att representera min kommun Linköping men även representera ”Fjärde Storstadsregionen”.

Kvällen innan Linköping ska tilldelas priset som Årets Nybyggarkommun 2011 träffar jag Ashkan Pouya, en kille som har ett otroligt trevligt sätt men som också utstrålar en stor energi runt omkring sig och han berättar för mig om sitt företagande. Jag vet inte då att han, tillsammans med sin kollega, är Årets Nybyggarpionjär och som tilldelats pris av vår kung Carl den IXV Gustaf.

Dagen efteråt får jag motta priset för Linköpings del av  Maroun Aoun som är VD för IFS.

Linköping utses alltså som bästa Nybyggarkommun och jag är otroligt glad och nöjd med att vi efter många års enträget arbete uppmärksammas för det långsiktiga arbetet som lagts ned. Arbetet har resulterat i ett brett gemensamt nätverk inom Linköping och givit företagare med invandrarbakgrund en möjlighet att plantera och odla sin företagsidé just hos oss.

Under min tid före politiken har jag under några år arbetat som företagshandläggare på en av landets banker. Jag vet alltså hur det är att möta en människa som är full av entusiasm för sin affärsidé men som kanske behöver stöttning i att komma igång med sitt företagande. En plattform av vila på när allt börjar snurra, ett sätt att hitta affärskollegor eller finna vägar i sitt entreprenörskap.

IFS har funnits med i arbetet med att ge nyföretagare en bra och tillitsfull grund att stå på under lång tid, men har också givit kontinuitet och hållbarhet i kontakterna mellan kommun, näringsliv, kreditgivare och alltså kvinnan eller mannen med affärsidén.

Ashkan som jag träffade dagen innan prisutdelningen kommer inte från Linköping men är just den typ av företagare som landet behöver för den framtida tillväxten.

Årets företagare i Linköping blev 2011, Christina de Amaral, även hon en person med utländsk bakgrund. Christinas motto är ”Allt att vinna, inget att förlora” och jag tror att det sätter fingret på något mycket viktigt, nämligen att man ska tro på sig själv och även att nätverk och kontakter bara är tillgodo för alla.

Sverige är ett litet land och vi behöver alla krafter för att kunna växa och ge framtidstro till ungdomen. Förebilder behövs och nu har alltså Linköping blivit en av dessa genom priset.

Tack, säger jag och välkomna till Linköping med nya idéer. ”Linköping, staden där idéer blir till verklighet”.

2011-07-18

Ann-Cathrine Hjerdt

Borgmästare Linköping

Go´morron Östergötland

Veckans dagboksgäst Cristina de Amaral kom som 15-åring till Sverige. Hon är uppvuxen i Portugal, har pluggat i Uppsala och bor sen 2007 i Linköping. I förra veckan utsågs hon till Årets Företagare 2011 i Linköping. Och det gjorde henne stolt som en tupp!…

Vill ni lyssna på hela programmet gå in på, SVERIGES RADIO och sök på PORTUGISISKAN SOM HAMNAT I LINKÖPING

Kosmopolit och SINEC

2007 tog handelsminister Ewa Björling initiativet till att starta Projekt Kosmopolit som ett led att hjälpa svenska företag ut på nya exportmarknader. Cristina De Amaral, ägaren till Advertising Space, är engagerad som ambassadör i projekt Kosmopolit samt ordförande i SINEC, ett av de nätverk som startats just inom Projekt KosmopolitSINEC står för: Swedish International Network for Exchange and Commerce.

2012 valdes Cristina De Amaral till Vice Ordförande i Kosmopolit föreningens paraplyorganisationen interimsstyrelsen.

Kosmopolit broschyr

Delegationsresa till Mexiko 2011
Kosmopolit Merchant projekt genomförs tillsammans med en grupp av svenska företag som vill utveckla handel i Mexiko eller regionen, samt komma i kontakt med etablerade affärspartners i landet.
Kosmopolit Merchant innefattar kvalitetssäkrade skarpa affärsaktiviteter på utvalda marknadsområden och inom definierade branscher. Genom kosmopolitföretagens kunskaper och erfarenheter och med hjälp av Ex-portrådets kompetens och arbetssätt bidrar till ökad handel med fler länder. Kosmopolit Merchant levereras av kosmopolit föreningarna i samarbete med Exportrådet.

Exportrådets kunskapsbank ger direktkontakt med företagare inom Kosmopolit

Information om Kosmopolit (kort) (PDF)
Information om Kosmopolit (lång) (PDF)


Presentation av SINEC för Handelsminister Ewa Björling (femte från höger), i Linköping 26 mars 2010.

Statsministerns och finansministerns besök på Meetab i Linköping, i samarbete med SINEC

Cristina De Amaral tillfrågades i juli 2010 av regeringskansliet att arrangera ett möte mellan Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och ett tiotal östgötska företagare med utländskbakgrund som skulle representera båda könen och olika branscher, samt ordna ett par studiebesök. Mötet ägde rum den 18 augusti på Meet AB i Linköping, med studiebesök även i fabriken. Statsministern och finansministern besökte även företaget ED Bygger drömmar AB i Norrköping.

Anders Borg, Cristina De Amaral och Fredrik Reinfeldt

Kvinnors företagande

Cristina De Amaral utnämndes 2007 och omvaldes 2010 till en av ambassadörerna för kvinnors företagande, vilka arbetar på volontärbasis. Syftet är att inspirera andra kvinnor att starta eget företag genom att dela med sig av egna erfarenheter. 2011 utnämndes hon till ”Mest ambassadör” av totalt 880 st ambassadörer i Sverige.

Du kan hitta mer information på Tillväxtverkets hemsida här. 

Information om kvinnors företagande (PDF)


Cristina De Amaral och Maud Olofsson

Leave a Reply