HEM

bruna stickor med vita tändhattar

Våra produkter håller alltid högsta kvalitet och är miljövänligt utformade. Vi jobbar med marknadsledande leverantörer.

__

Se vad som är nytt →

__

FSC® – Trademark Service License Holder

_

FSC® Certifikat för varumärkeslicens

_

lyd_bigflower_gold

Made By Sweden – svenskt tänk, även ute i Europa

_
_
_

Vi värnar om miljön

Våra produkter är både säkra och miljökontrollerade enligt EU:s förordningar. Vi på Lighten Your Day anser att miljömedvetenhet och miljöhänsyn ska genomsyra alla organisationer, och som konkret bevis för att vi arbetar aktivt med dessa frågor använder vi enbart leverantörer
godkända av Europeiska Kemikaleimyndigheten (ECHA).
Säkerhetständstickan och miljö
_
_

Fokus på kvalitet och

service

Lighten Your Day Scandinavia är ett biföretag till Advertising Space AB och vårt höga kvalitetstänk är en central del av företagets filosofi. Våra viktigaste samarbetspartners är givetvis våra kunder och vi försöker ständigt att möta deras önskemål. Då vi finns i Sverige, med närhet till våra kunder, är vi tillgängliga och kan erbjuda en personlig service samtidigt som våra kvalitetsprodukter ska säkerställa och stärka värdet av våra kunders varumärken.

________

lyd_flower_gold

_

Alla ny

Kommentera